ÖZET Tarihle ilgimiz gelecekle ilgilidir. Geleceği bilebilmek, gelecekle ilgili kestirimlerde bulunmak amacımız vardır. Tarih denilince ülkemizde genel olarak Osmanlı tarihi anlaşılmaktadır. Oysa Anadolu’da MÖ 10.000 den önceden beri insanlar medeniyetler kurmuşlardır. Osmanlı 600 yıl hüküm sürmüştür. Anadolu’nun bilinen tarihi ise en az 12.000 yıldır. Bu nedenle, fotoğrafı daha geniş görmek gerektiğini düşünüyoruz. Kıyaslama yöntemini kullanacağız,…

Maden hukukunun ,madencilik faaliyetlerinin içerdiği özellikler nedeni ile diğer hukuk düzenlemelerinden farklı özellikler içermelidir.[1]Bu özelliklerin başlıcaları şunlardır: a)Madenler bulundukları yerde üretirler.Diğer sanayi ve ekonomik faaliyetlerde , faaliyetin icra edileceği yer konusunda farklı alternatifler rahatça bulunabildiği halde, madencilik madene bağlıdır,doğal kaynağın bulunduğu yerde yapılma mecburiyeti vardır b)Madenler tükenen doğal kaynaktır. Üretilen madenin aynı hacminde aynı madenin…

1980 yılında, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştum. O zaman çok duyarlı idik, hak, adalet, eşitlik kavramları beynimizi kemiriyordu. Bunun bir yansıması olarak, Mezuniyetimden sonra tekrar üniversite sınavına girerek A.Ü. Hukuk Fakültesi’ni kazanmışdım. Ancak okula, bilinen sebeplerle devam edemedim. Bir gazete haberi sonrası, öğrenci affı çıktığını öğrendim. Müracaatlarıma olumlu cevap aldım. Hukuk Fakültesi’ nde…

Evinizde kullanmadığınız veya ihtiyacınızdan fazla olan bir eşyayı, ihtiyacı olan birine vermişsinizdir. Bunu yaptığınızda da mutluluk duymuş olmalısınız. Ben de vücudumda bana fazla gelen, ihtiyacımdan fazla olan kanı bağışlamayı düşündüm. Kan merkezine gittim. Önce tahlil ve daha sonra doktor muayenesinden sonra kan verebileceğim söylendi. Özel hazırlanmış koltuklardan birine uzandım, damarımdan akan kan torbaya dolmaya başlayınca…

  ÖZET: Maden hukuku, üzerinde fazla düşünülmemiş, yargı yolu ile dava konusu haline fazla gelmemiş bir hukuk dalıdır. Mevcut bilimsel yayınlar çok az ve yetersizdir. Bu nedenle, sempozyumun da ilk olması sebebi ile, maden hukukunun temel kavramları üzerinde durulmuştur. Kavramlar, hem maden mühendisliği ve hem de hukuk açısından tartışmaya açılmıştır. Maden kanuna verilen isim, maden…

Ömrümün yaprakları solmaya başladı. Belki iş güç, hayat koşturmacası! Yürek dolusu sevinçler; iç burkan, kahreden üzüntüler… Hepsi fırtına gibiydi. Şimdi yüreğimde meltemler esiyor. Meltemi bilirsiniz; akşam, gün batımına yakın, hafif hafif başlar, sonra yavaş yavaş hızını artırır, gün batımından bir süre sonra yine yavaş yavaş gücünü tüketir. Denizden yüklediği yosun kokularını dağlara taşır. Sabah gün…

Yakın yıllara değin atomun, üç değişmez öğeden, proton, nötron ve elektron’dan oluştuğu biliniyordu. Oysa ki son birkaç on yıldır, proton, nötron ve elektronların da bazı daha küçük ve “mezon” adı verilen enerji parçacıklarından oluştuğu saptanmıştır. Bunların proton, nötron ve elektrona göre, daha kısa sürede kararlılık durumundan kararsızlık durumuna geçtiği, kararlılık sürelerinin saniyenin milyonda birinden yüz…

Çatalhöyük’te MÖ 7050 ile MÖ 6800 yılları arasında ilk çanak çömlek kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bunlardan ilk olarak pişirme aracı olarak değil, daha çok keçi, koyun gibi küçükbaş hayvanların yağlarını saklamak üzere faydalanılmış. Çanak çömlekler cilalı olmalarına karşılık boyanmamışlardır. Yemek pişirmeyi öğrenmeleri için bize göre şu anda çok uzun gelen bir sürenin geçmesi gerekecektir. İlk çanak…

Newton fiziği ile mutlu idik. Kuantum fiziği çıkarttılar. O da yetmezmiş gibi, kaos çözümlemeleri, fraktal geometri yorumları, bulanık mantık modellemeleri karşımıza çıkıyor. Dünyanın etrafı uydu çöplüğüne döndü. Her bölgesi farklı açılardan farklı amaçlar için izleniyor. Bütün bunlara rağmen, meteorolojide en uzun tahmin süresi, uyduların yanında, radarlar, meteoroloji balonları, binlerce meteoroloji istasyonun ilave çözümlerine rağmen, beş günü…

© 2016 Av. Ömer Günay

Avukat ÖMER GÜNAY

+90 536 892 51 45

omerguna@hotmail.com

Kızılay Mah. Necatibey Cad. 19/1 Çankaya - ANKARA