Rödövans Sözleşmelerinin Tanımı : Konu ile ilgili tanım şu şekilde yapılmaktadır: Rödövans sözleşmesi ruhsat sahibinin arama ve işletme ruhsatlarında doğan haklarını ve ruhsatlara konu maden sahasını belirli bir kira bedeli karşılığında belirli bir süre için rödövanscıya devretme borcu altına girdiği bunun karşılığında ise rödövanscının maden sahasını işletme ve rödovans bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür.(1) Rödovans…

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından “Enerji ve Maden Sözleşmelerinde Mücbir Sebep” online eğitimi 15.05.2020 tarihinde düzenlendi. Eğitimin canlı kaydı aşağıda yer almaktadır.

  ÖZET: Maden hukuku, üzerinde fazla düşünülmemiş, yargı yolu ile dava konusu haline fazla gelmemiş bir hukuk dalıdır. Mevcut bilimsel yayınlar çok az ve yetersizdir. Bu nedenle, sempozyumun da ilk olması sebebi ile, maden hukukunun temel kavramları üzerinde durulmuştur. Kavramlar, hem maden mühendisliği ve hem de hukuk açısından tartışmaya açılmıştır. Maden kanuna verilen isim, maden…

Yakın yıllara değin atomun, üç değişmez öğeden, proton, nötron ve elektron’dan oluştuğu biliniyordu. Oysa ki son birkaç on yıldır, proton, nötron ve elektronların da bazı daha küçük ve “mezon” adı verilen enerji parçacıklarından oluştuğu saptanmıştır. Bunların proton, nötron ve elektrona göre, daha kısa sürede kararlılık durumundan kararsızlık durumuna geçtiği, kararlılık sürelerinin saniyenin milyonda birinden yüz…

© 2016 Av. Ömer Günay

Avukat ÖMER GÜNAY

+90 536 892 51 45

omerguna@hotmail.com

Kızılay Mah. Necatibey Cad. 19/1 Çankaya - ANKARA