Yakın yıllara değin atomun, üç değişmez öğeden, proton, nötron ve elektron’dan oluştuğu biliniyordu. Oysa ki son birkaç on yıldır, proton, nötron ve elektronların da bazı daha küçük ve “mezon” adı verilen enerji parçacıklarından oluştuğu saptanmıştır. Bunların proton, nötron ve elektrona göre, daha kısa sürede kararlılık durumundan kararsızlık durumuna geçtiği, kararlılık sürelerinin saniyenin milyonda birinden yüz…

Çatalhöyük’te MÖ 7050 ile MÖ 6800 yılları arasında ilk çanak çömlek kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bunlardan ilk olarak pişirme aracı olarak değil, daha çok keçi, koyun gibi küçükbaş hayvanların yağlarını saklamak üzere faydalanılmış. Çanak çömlekler cilalı olmalarına karşılık boyanmamışlardır. Yemek pişirmeyi öğrenmeleri için bize göre şu anda çok uzun gelen bir sürenin geçmesi gerekecektir. İlk çanak…

Newton fiziği ile mutlu idik. Kuantum fiziği çıkarttılar. O da yetmezmiş gibi, kaos çözümlemeleri, fraktal geometri yorumları, bulanık mantık modellemeleri karşımıza çıkıyor. Dünyanın etrafı uydu çöplüğüne döndü. Her bölgesi farklı açılardan farklı amaçlar için izleniyor. Bütün bunlara rağmen, meteorolojide en uzun tahmin süresi, uyduların yanında, radarlar, meteoroloji balonları, binlerce meteoroloji istasyonun ilave çözümlerine rağmen, beş günü…

© 2016 Av. Ömer Günay

Avukat ÖMER GÜNAY

+90 536 892 51 45

omerguna@hotmail.com

Kızılay Mah. Necatibey Cad. 19/1 Çankaya - ANKARA